Skip to main content

Cyngor Polisi

Polisi ac Ymchwil

Cynrychioli buddiannau grwpiau coetir cymunedol

Un o’n prif nodau fel sefydliad yw cynrychioli Coetiroedd Cymunedol a materion Coetir Cymunedol ar lefel ranbarthol a chenedlaethol trwy gymryd rhan mewn trafodaeth ac eiriolaeth gyda llunwyr polisi a throsi dogfennau a rhaglenni polisi yn adnoddau hawdd i aelodau eu defnyddio.

Gyda’i gilydd, mae’r staff a’r bwrdd yn cynrychioli Llais y Goedwig ar sawl fforwm a grŵp cenedlaethol gan gynnwys Cyswllt Amgylchedd Cymru ac Archwiliad Dwfn i Goed a Phren Llywodraeth Cymru.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi casglu a chomisiynu dogfennau sy’n berthnasol i Goetiroedd Cymunedol a’u perthynas â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru a’r DU:

 

Polisi ac Ymchwil

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein hadroddiadau’n ddwyieithog, nid yw hyn wedi bod yn bosibl bob tro. Mae’r dolenni i’r adnoddau hyn yn eich cyfeirio at y fersiwn Saesneg


Dod yn fuan …


      

  

   

©2024 Llais y Goedwig