Croeso

 

Ffurfiwyd Llais y Goedwig yn Nhachwedd 2009 -sefydliad gwirfoddol o grwpiau cymunedol gyda’r nod o roi llais i goedlannau cymunedol.   Dymunwn rannu profiadau, rhoi cefnogaeth i’n gilydd a chyfoethogi coedlannau lleol er lles pobl Cymru.

Dyma ni yng Nghanolfan Grefftau’r Goedwig ym Modfari 12 Mawrth 2011.

 

 

 

 

Cynhadledd a ChCB Llais y Goedwig – y 9fed a’r 10fed o Fawrth 2012

Cynhelir Cynhadledd a ChCB Llais y Goedwig 2012 ar y 9fed a’r 10fed o Fawrth 2012 (Gwener a Sadwrn) ac mae modd ichi archebu lleoedd rwan! Hefyd bydd twmpath ar y nos Wener. Gweler YMA am yr holl fanylion diweddaraf, a pheidiwch ag anghofio i ledaenu’r gair!

Rhaglen ar gael! Rhaglen – Cynhadledd a ChCB Llais y Goedwig 2012_Cymraeg

Ffurflen Archebu lle yn y Gynhadledd a’r CCB

 

 

 

 

Diwrnod Rhannu Sgiliau, Coleg Coppicewood- 15 Hydref

The event at Coppicewood college on Saturday was attended by 25 members, who enjoyed a sunny day of sharing skills and information in a woodland setting. Big thanks to Nick, Barbara, Bruce and all at Coppicewood for an inspiring and informative day. Photos and a full report are now available yma

Gwahoddiad i gyfarfod ar bolisi coedwig 21ain o Orffennaf

Dewch i gynorthwyo sgwennu maniffesto i goetiroedd Cymru, gyda’r bwriad o ddylanwadu ar bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau – mae croeso i fewnbwn a syniadau pawb… does dim rhaid ichi fod a llawer o brofiad. Cynigir gostau teithio i Fachynlleth a chinio. Cysylltwch a jo.cooper@llaisygoedwig.org.uk   os hoffech ddod.

38° Campaign

Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus 38° i atal coedwigoedd cyhoeddus rhag cael eu gwerthu, sefydlwyd panel gan y Llywodraeth i edrych ar ddyfodol coedwigoedd – dim ond 5 cwestiwn y gallwch eu hateb ar y ddolen gyswllt hon:  https://secure.38degrees.org.uk/forests-panel

Ariannu coetiroedd cymunedol cynaliadwy

Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llais y Goedwig:

Darganfod Coedlannau Cymunedol Cynaliadwy Adroddiad a ffotograffau ar gael

11 – 12 Mawrth 2011, Melin Brookhouse, Dinbych & Chanolfan Grefftau’r Goedwig ym Modfari

 

Gwerthu coedwigoedd

Wales won’t sell off forests – Elin Jones ar BBC 1 Chwef

Arwyddwch ddeiseb Save our forests

Ymatebwch i  Public consultation on ownership of Englands’ forests