Resources and Links

Seed Collection Programme / Rhaglen Casglu Hadau

During the autumn of 2020 the Seed Collection Programme was launched by the Dewis Gwyllt Project, with support from the Woodland Trust. A multitude of woodland groups and private woodland owners from across Wales replied to the Seed Collection Programme survey, demonstrating a keen interest in both collecting local provenance tree seeds and developing small scale nurseries. These guides were subsequently developed to provide practical information and outline the associated legal requirements:

Yn ystod yr hydref 2020 yn Llais y Goedwig lansiwyd y Rhaglen Casglu Hadau gan y Prosiect Dewis Gwyllt, gyda chefnogaeth gan Goed Cadw. Cafwyd ymateb gan lu o grwpiau coetir a pherchnogion coetiroedd preifat o bob rhan o Gymru i arolwg y Rhaglen Casglu Hadau, gan ddangos diddordeb brwd mewn casglu hadau coed o darddiad lleol a datblygu meithrinfeydd ar raddfa fach. Datblygwyd y canllawiau wedyn i roi gwybodaeth ymarferol ac i amlinellu’r gofynion cyfreithiol cysylltiedig:

 

Tapio bedw a wneud surop bedw

Birch tapping and producing birch syrup:

I gael mwy o wybodaeth am y canlynol, defnyddiwch y  ddolen isod / For more information on the following please use the link below.

  • Pam tapio bedw? / Why tap birch?
  • Sut i dapio bedw / How to tap birch
  • Sut i wneud surop bedw / How to make birch syrup

Tapio bedw a wneud surop bedw – Birch tapping and making birch syrup

Neu Edrychwch ar ein ffilm fer: https://www.youtube.com/watch?v=uZ6t1uSixo8

Or watch our short film: https://www.youtube.com/watch?v=DDKphy-ifjI 

 

StarTree

Dewis Gwyllt was established as a direct result of Llais y Goedwig and Wild Resources Ltd’s participation in the StarTree Project. StarTree Was a pan-European project to support the sustainable exploitation of forest resources for rural development. The project ran from November 2012 – October 2016 and is now completed.

 

StarTree in Wales

 

StarTree in Scotland

 

Innovation Generator (a StarTree Tool)

 

StarTree Case Studies of Product Development

 

FairWild

International perspectives on the certification of wild harvesting

 

Traditional and Wild

A collaboration project with the specific aim of applying traditional knowledge relating to the collection of wild plants and to foster sustainable harvest and trade in order to help improve the livelihoods of vulnerable groups in rural areas of Central Europe.

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us