OPEN DAY COED Y BONT COMMUNITY WOODLAND 11 SEPTEMBER 2016 11am – 3pm

Posted on August 24, 2016 by

OPEN DAY

COED Y BONT COMMUNITY WOODLAND

11 SEPTEMBER 2016 11am – 3pm

On Sunday 11 September 2016 the Coed y Bont Group are planning to hold an Open Day at the community woodland at Coed y Bont, Pontrhydfendigaid.

The purpose of this is to show people in the community what is being achieved at Coed y Bont and what is planned and to thank them for their on- going support.

A lot has happened at the woodland this year, particularly with the construction of the shelter by Hydro Schemes UK Ltd and Natural Resources Wales and the improvements made possible with funding support under the LEADER Scheme (administered by Cynnal y Cardi at Ceredigion County Council), the Millennium Stadium Charitable Trust and Ystrad Fflur Community Council.

 The event will be open to the public and we would like to extend a warm welcome to everyone. There will also be specific invitations to  the people and organisations   that have given particular and valuable help to the project this year.

  • Parking will be along the forest road beyond the woodland barrier.
  • Refreshments will be available on site from 12 noon.
  • There will be a programme of exciting activities run by experienced Forest School leaders and woodland walks.

We look forward very much to seeing you on the day.

***********

DIWRNOD AGORED

COEDWIG GYMUNEDOL COED Y BONT

11 MEDI 2016 11yb – 3yp

Mae Grŵp Coed y Bont yn bwriadu cynnal Diwrnod Agored yng nghoedwig gymunedol Coed y Bont, Pontrhydfendigaid, ddydd Sul 11 Medi 2016.

Diben y diwrnod hwn fydd dangos i bobl leol yr hyn sy’n cael ei gyflawni a’r gwaith sydd ar y gweill yng Nghoed y Bont, a diolch iddynt am eu cefnogaeth barhaus.

Mae llawer wedi digwydd yn y goedwig eleni, gan gynnwys y gysgodfa newydd a adeiladwyd gan Hydro Schemes UK Ltd a Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gwelliannau a wnaed gyda chymorth cyllid dan y Rhaglen LEADER (a weinyddir gan Cynnal y Cardi yng Nghyngor Sir Ceredigion), Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a Chyngor Cymuned Ystrad Fflur.

Bydd y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd, a hoffem estyn croeso cynnes i bawb. Byddwn hefyd yn estyn gwahoddiadau arbennig i’r bobl a’r sefydliadau sydd wedi rhoi cymorth arbennig a gwerthfawr i’r prosiect eleni.

  • Gallwch chi barcio ar hyd ffordd y goedwig y tu hwnt i’r rhwystr.
  • Bydd bwyd a diod ar gael ar y safle o hanner dydd ymlaen.
  • Bydd yna raglen o weithgareddau cyffrous dan arweiniad Arweinwyr Ysgol y Goedwig a theithiau cerdded drwy’r goedwig.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y dydd.

 

Posts by date

October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us