ASTUDIAETH ACHOS: Saernïo’r ffordd i waith coed yng Nghymru

Posted on September 30, 2020 by

Mae’r astudiaeth achos hon yn disgrifio un gwerthiant coed sy’n sefyll ar raddfa fach, y cedwid cofnodion gofalus o werthiannau logiau o 0.5 ha o goetir coniffer aeddfed ar ei gyfer.

Dosbarthwyd y logiau i gymuned glos o ddefnyddwyr coed yn gweithredu cadwyni cyflenwi a gyrhaeddodd nifer o farchnadoedd pren a choed tanwydd gwahanol ac a ddarparodd sawl mantais i’r economi wledig leol.

Er mai dim ond un enghraifft yw hon, dengys yr astudiaeth achos hon y gall gwerthu coed sy’n sefyll i farchnadoedd pren lleol fod yn ffordd effeithiol o gefnogi mentrau sy’n defnyddio coed a chyfrannu at nodau llesiant a chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen yr astudiaeth achos.

View Event Archive

Click here to view an archive of all previous events.

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us