Agor drysau a chalonnau – Lleisiau o reng flaen Coetiroedd Cymunedol

Posted on November 16, 2021 by

Dydd Sul 12 Rhagfyr  2:30 – 5:00pm Ar-lein

Cynhelir gan Grŵp Cynghori ar Bolisïau Llais y Goedwig.

Caiff ein coetiroedd hardd yng Nghymru eu cydnabod yn allweddol ar gyfer llesiant cymunedau, ar gyfer economïau lleol, ar gyfer bywyd gwyllt ac ar gyfer gwytnwch mewn hinsawdd sy’n newid. Gwneir penderfyniadau ar bob lefel a allai effeithio arnom ni a’r coetiroedd sydd mor werthfawr i ni; fel cynllunio, mynediad at dir, contractau masnachol, Cynlluniau Dylunio Coedwigoedd, y Goedwig Genedlaethol, yr argyfwng hinsawdd, etc

Beth allwn ni oll ei wneud yn lleol, yn rhanbarthol, ac yn genedlaethol i ddylanwadu ar benderfyniadau? Archwiliwch sut i ganfod a defnyddio cysylltiadau ac ysgogiadau lleol i helpu eich achos.

A oes rhwystrau penodol yr ydych yn eu hwynebu sy’n atal eich prosiectau? A allwn ni eich helpu chi?

Dewch â’ch gwin cynnes a gwnewch eich hun yn gyfforddus yn barod am drafodaeth dda i siapio gweithredoedd y dyfodol ynglŷn â’r materion pwysig hyn.

I fynnu eich lle, anfonwch e-bost i booking@llaisygoedwig.org.uk 

Er mwyn ein helpu i brosesu eich lle cofiwch gynnwys eich enw, e-bost a rhif ffôn cyswllt os gwelwch yn dda.

Posts by date

November 2021
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us