Mae Llais y goedwig yn Recriwtio

Posted on June 24, 2019 by

A hoffech chi ymuno â thîm Llais y Goedwig? Rydym yn chwilio am ddau aelod o staff newydd i gefnogi prosiect newydd ac i barhau i ddatblygu mwy o goetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Beth yw’r prosiect? Mae Llais y Coetiroedd yn brosiect newydd tair blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru. I ddarllen mwy am ein sefydliad ac i gael trosolwg o’r prosiect cliciwch yma.

 Diddordeb? Darllenwch y crynodeb o’r swydd a chliciwch ar y swydd ddisgrifiad llawn. ENRaW ResSum 2019_wel

 Angen mwy o wybodaeth? Anfonwch e-bost i: admin@llaisygoedwig.org.uk gyda theitl y swydd ym mlwch pwnc yr e-bost neu ffoniwch ni ar 01654 70061.

Swyddog Cefnogi Rhaglenni

Teitl y swydd:             Swyddog Cefnogi Rhanglenni

Yn atebol i:                Rheolwr Rhaglen ENRaW

Cyflog:                        £22 – £24,000 y flwyddyn pro rata

Lleoliad:                     Machynlleth

Hyd:                            Mae hwn yn gytundeb cyfnod penodol tan fis Mawrth 2022

Oriau:                         18.75 awr yr wythnos (2.5 diwrnod yr wythnos neu 0.5 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

Disgrifiad SwyddJob description PSO_wel JD Network Facilitator_wel

Hwylusydd Rhwydwaith

Teitl y swydd:             Hwylusydd Rhwydwaith

Yn atebol i:    Rheolwr Prosiect ENRaW

 Cyflog:                        £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

Lleoliad:                     Machynlleth

Hyd:                            Mae hwn yn gytundeb cyfnod penodol tan fis Mawrth 2022

Oriau:                         22.5 awr yr wythnos (0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

Disgrifiad Swydd: JD Network Facilitator_wel

View Event Archive

Click here to view an archive of all previous events.

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us