Mae Llais y Goedwig yn Recriwtio

Posted on August 30, 2019 by

A hoffech chi ymuno â thîm Llais y Goedwig? 

Beth yw’r prosiect? Mae Llais y Coetiroedd yn brosiect newydd tair blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 Diddordeb? Darllenwch y crynodeb o’r swydd a chliciwch ar y swydd ddisgrifiad llawn.

ENRaW Recruitment Summary 2019_wel

Rydym yn chwilio am bersonau brwdfrydig i ymuno â thîm Llais y Goedwig a fydd yn cyflwyno prosiect ‘Llais y Coetiroedd ‘a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Bydd Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru yn helpu Llais y Goedwig i ddatblygu ac ehangu cymorth i goetiroedd cymunedol Cymru hyd at 2022.

Bydd yr arian yn helpu Llais y Goedwig i barhau’r gwaith pwysig mewn cymunedau ledled Cymru, gan gynnig cefnogaeth ymroddedig i grwpiau coetiroedd yn ogystal â chefnogaeth draws bartner. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau cryfach â Chyrff Cyhoeddus sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a lleol, ac yn sicrhau bod rheoli coetiroedd yn gymunedol yn opsiwn realistig i bartneriaid Cyrff Cyhoeddus.  Drwy gynnig eiriolaeth ar lefel bolisi, a chymorth wedi ei gyd-gynllunio ar lefel leol a rhanbarthol, bydd ‘Llais y Goedwig’ yn gwella hyder o fewn Cyrff Cyhoeddus – yn galluogi mwy o gymunedau i reoli eu coetir lleol.

 

Swyddogion Datblygu x 2 – Gogledd Dwyrain a De Cymru

 

Cyflog:                  £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

 

Lleoliad:                Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig                                                                 ym Machynlleth a theithio yno’n rheolaidd

 

Hyd:                       Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Hydref 2019 hyd at fis Mawrth 2022

 

Oriau:                    22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

 

Swyddog Datblygu – Polisi

 

Cyflog:                  £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

 

Lleoliad:                Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig                                                                 ym Machynlleth a theithio yno’n rheolaidd

 

Hyd:                       Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Hydref 2019 hyd at fis Mawrth 2022

 

Oriau:                    22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk neu 07981138620

Cliciwch isod i gael disgrifiadau swydd a gwybodaeth:

Job description Development Officers NE & S_wel

Development Officer Policy_wel

I wneud cais, anfonwch CV diweddar ynghyd â llythyr eglurhaol a chyfeiriadau i admin@llaisygoedwig.org.uk yn nodi sut gall eich sgiliau a’ch profiad sicrhau mai chi yw’r unigolyn gorau ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: Canol nos 20fed Medi. Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref.

View Event Archive

Click here to view an archive of all previous events.

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us